Polityka Prywatności oraz Klauzula Informacyjna

null

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Centrum Masażu Tajskiego Chaiyo we Wrocławiu pragnie przekazać informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest Marek Filak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Chaiyo Marek Filak z siedzibą przy ul. Irlandzkiej 2, 54-402 Wrocław, chaiyowroclaw@gmail.com
2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust 1. lit b. RODO w celu:
a)realizacji usługi masażu;
b)udzielenia odpowiedzi na zapytania wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail oraz kont na portalach społecznościowych
c)prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym przesyłania drogą elektroniczną lub telefoniczną informacji o ofercie.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 2 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające działające na zlecenie administratora oraz podmioty upoważnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (usługi masażu). W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie zostanie zawarta.
6. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz profilowane.
7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe mogą zostać przekazane do Państwa trzeciego ze względu na to że serwery Google znajdują się również poza Europejskim Obszarze Gospodarczym, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać standardów ochrony obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pani/a dane mogą zostać przetransferowane przez google na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.

Menu