REGULAMIN

null

Zasady ogólne
1. Korzystanie z usług CHAIYO Wrocław Centrum Masażu Tajskiego równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Masaże umawiane są przez klienta na wybrany dzień i godzinę. Klient ma prawo odwołać masaż maksymalnie 24 godziny przed umówioną wizytą.
3. W przypadku odwołania masażu później niż 24 godziny przed planowaną wizytą Centrum Masażu Tajskiego CHAIYO Wrocław może żądać uiszczenia zapłaty za umówiony masaż.
4. Centrum otwarte jest codziennie od godziny 12:00 do godziny 22:00. Recepcja czynna jest do godziny 20:00. Ostatnie masaże rozpoczynają się o godzinie 20:00.
5. Godzina rezerwacji jest godziną rozpoczęcia masażu. Klient zobowiązany jest przyjść na miejsce z wyprzedzeniem 5-10 minut.
6. Spóźnienie klienta powoduje skrócenie masażu o czas spóźnienia, jeżeli nie mamy możliwości przesunięcia. O możliwości przesunięcia decyduje recepcja. W przypadku skrócenia masażu z powodu spóźnienia opłata pobierana jest zgodnie z cennikiem za pełny masaż wybrany wcześniej przez klienta.
7. W przypadku braku informacji dla personelu Centrum i spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut Centrum zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
8. Centrum Masażu Tajskiego nie odpowiada za zgubione/ zostawione rzeczy podczas wizyty.
9. Porady udzielane przez personel nie są poradami lekarskimi.
10. W trakcie wykonywania masażu w gabinecie do masażu może przebywać wyłącznie klient oraz masażystka. Zgodę na obecność osób trzecich musi wyrazić masażystka.
11. Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku ewentualnego odczuwania dyskomfortu lub złego samopoczucia w trakcie lub po zabiegu, niezwłocznie poinformować o tym osobę wykonującą zabieg.
12. Masażystka zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania masażu jeśli spotka się z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, nękanie, agresja itp.) opłata za zabieg zostanie pobrana, jak za zabieg który się odbył.
13. W Centrum znajduje się miejsce odpoczynku/poczekalnia. Osoby przebywające w Centrum zobowiązane są do zachowania ciszy i wyciszenia telefonów komórkowych.
14. Osoby do lat 12 muszą przebywać w CHAIYO pod nadzorem opiekuna prawnego.
15. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych i komplikacji klient powinien skonsultować z lekarzem, czy nie ma przeciwskazań do wykonania danego masażu.
16. Z masażu nie mogą korzystać:
a) kobiety w pierwszych 3 miesiącach ciąży oraz miesiąc po porodzie
b) osoby znajdujące się w stanie wskazującym na bycie pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, silne leki psychotropowe itp.)
c) osoby z przeciwwskazaniem do masażu

Bony podarunkowe
1. Zakup bonu podarunkowego równoznaczny jest z zapoznaniem się i akceptacją całego Regulaminu Centrum Masażu.
2. Bony podarunkowe można zakupić online w formie PDF drogą e-mail lub stacjonarnie w godzinach pracy recepcji.
3. Bon podarunkowy wystawiany jest na konkretną osobę, jednak po konsultacji z recepcją może wykorzystać go inna osoba.
4. Bony podarunkowe ważne są 3 miesiące od daty zakupu (data ważności podana jest na zaproszeniu)
5. Posiadacz bonu podarunkowego zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty w celu jego wykorzystania.
6. Klient zobowiązany jest do okazania zaproszenia recepcji przed zabiegiem.
7. Bony Podarunkowe które są na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
8. Zmiany terminu można dokonać wyłącznie na 24h przed datą zarezerwowanej wizyty, w przeciwnym wypadku zarezerwowany termin uważa się za wykorzystany.
9. Bony Podarunkowe nie łączą się z promocjami dostępnymi po zakupie Bonu Podarunkowego.
10. Bony podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę po ich zakupie oraz po upływie terminu ważności.
11. Można wydłużyć ważność bonu podarunkowego kontaktując się telefonicznie z recepcją.
12. Zamówienia na Voucher są realizowane automatycznie po otrzymaniu informacji o wpłacie. Z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy po dokonaniu wpłaty.
13. Ze względu na charakter produktu, nie ma również możliwości zwrotu Vouchera spersonalizowanego (zakupionego na określone nazwisko, masaż).
14. Centrum nie odpowiada za zniszczone/zgubione bony podarunkowe.

Masaż tajski Chaiyo
Menu